Protezy kombinowane (bezklamrowe)

Protetyka

Protezy bezklamrowe wykonujemy wtedy, gdy umiejscowienie klamer bardzo znacząco obniża estetykę uzupełnienia. Szukamy wtedy innych rozwiązań.

Na zębach filarowych, na których chcemy oprzeć protezę, przygotowujemy korony porcelanowe, a na ich powierzchni tylnej technik umieszcza tzw. matryce dla elementu precyzyjnego (alternatywy dla klamry), a więc element zatrzasku, rygla lub zasuwy. Patryce dla nich zamocowane są w projektowanej protezie szkieletowej. Proteza taka nie tylko lepiej się utrzymuje, brak widocznych klamer poprawia również estetykę uśmiechu.

Do tego rodzaju uzupełnień zaliczamy również protezy tzw. overdentures, czyli nakładkowe, gdzie matrycą są zaczepy mocowane na korzeniach pozostawionych w jamie ustnej.

Protezy szkieletowe można również oprzeć na koronach tzw. teleskopowych(dwuczęściowych), gdzie część matrycową, wewnętrzną stanowi korona na zębie własnym wykonana z metalu, a część górną - pasująca do niej patryca zaprojektowana w protezie.

 

zobacz także: Protetyka - klucz do pełnego uśmiechu Materiały stosowane w protetyce Wkłady i nakłady koronowe Korony protetyczne Wkłady koronowo-korzeniowe Licówki porcelanowe Mosty Protetyczne Mosty AET Protezy szkieletowe Protezy acetalowe Protezy akrylowe Mikroprotezy Protezy natychmiastowe Proteza - i co dalej?