Rodzaje wad zgryzu

Ortodoncja

Wadą zgryzu jest odbiegający od prawidłowego sposób zwierania się zębów. Konieczność leczenia występuje również, gdy stwierdzi się występowanie zębów zatrzymanych czyli niewyrżniętych, hipodoncję lub też hiperdoncję - zmniejszoną lub zwiększoną liczbę zębów, diastemy czyli przerwy między zębami albo przeciwnie - stłoczenia, a więc zęby zbyt ciasno i nierówno ustawione w łuku.

Najczęstszą wadą jest nieprawidłowy sposób kontaktowania się zębów górnych i dolnych. Lekarz ortodonta, wykonując badanie, ocenia sposób zwierana się łuków zębowych względem trzech płaszczyzn.

I tak nieprawidłowe zwieranie się zębów względem płaszczyzny poziomej może objawiać się w postaci zgryzu głębokiego lub otwartego, względem płaszczyzny czołowej (równoległej do czoła) - tyłozgryzem lub przodozgryzem a względem płaszczyzny strzałkowej (prostopadłej do czoła) ­ zgryzem krzyżowym, przewieszonym lub bocznym przemieszczeniem żuchwy.

Nieprawidłowości te mają różne nasilenie i mogą współistnieć ze sobą. Często towarzyszącym zaburzeniem są wady morfologiczne dolnego odcinka twarzy, a więc nadmierny lub niedostateczny wzrost kości szczęki i żuchwy.

Niepokojącym objawem jest też niewyrżnięcie się zęba lub zębów w odpowiednim czasie. Należy wtedy ustalić przyczynę i niezwłocznie podjąć leczenie.

 

zobacz także: Dlaczego należy leczyć wady zgryzu Jak zapobiegać wadom zgryzu Planowanie leczenia ortodontycznego Metody leczenia wad zgryzu Aparaty ortodontyczne zdejmowane (ruchome)