Przyczyny dysfunkcji narządu żucia

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia

Najczęstszą przyczyną zaburzeń czynnościowych narządu żucia jest stres, który prowadzi do nadmiernego napięcia mięśni żuciowych, przede wszystkim mięśni żwaczy. Efektem tego jest niekontrolowane zaciskanie i zgrzytanie zębami, którego skrajną postacią jest tzw. bruksizm (przyczyną bruksizmu oprócz stresu mogą być też wady zgryzu i nieprawidłowo wykonane wypełnienia lub protezy)
Prowadzi on do poważnych powikłań, a najbardziej symptomatycznym jest patologiczne starcie zębów.

Bruksizm to skrajna odmiana tzw. parafunkcji, czyli szkodliwych nawyków. Dzielimy je na zwarciowe, gdzie zaburzenia polegają na zbyt silnym kontakcie zębów przeciwstawnych (np. bruksizm właśnie) oraz niezwarciowe, gdzie nie dochodzi do kontaktu zębów (obgryzanie paznokci, długopisów czy nadmierne żucie gumy).

Bardzo istotną przyczyną dysfunkcji są braki zębowe prowadzące do powstawania tzw. zgryzu głębokiego wtórnego oraz wady ortodontyczne, które przyczyniają się do powstawania przeciążeń mięśniowych i zwyrodnień stawów.

Często też zaburzenia są efektem urazów w obrębie głowy oraz wad postawy.

zobacz także: Dysfunkcje narządu żucia - objawy Leczenie dysfunkcji narządu żucia