Planowanie leczenia implantologicznego

Implanty

implanty

Montaż implantu lub implantów w jamie ustnej jest związany ze sporymi kosztami, stąd każdy zabieg musi być poprzedzony dokładną analizą i takim zaplanowanie leczenia, aby osiągnąć jak najlepszy efekt przy możliwie jak najniższych kosztach.

Najprostszą do zaplanowania sytuacją jest brak pojedynczego zęba. Tu sytuacja jest klarowna, choć również zawsze wymaga dokładnej analizy pola protetycznego, struktury kości, układu korzeni zębów sąsiednich i innych struktur anatomicznych a także oceny warunków zgryzowych.

Bardziej skomplikowanym przypadkiem jest brak kilku zębów. Czy każdy brakujący ząb musi być koniecznie zastąpiony jednym implantem? Otóż nie. W wielu przypadkach montuje się np. tylko dwa implanty, a na nich wykonuje się most uzupełniający brak większej ilości zębów. Koszt wykonania wtedy znacznie się obniża.

W przypadku bezzębia wystarczą np. cztery implanty, umieszczone w odpowiednich miejscach, tak aby zapewnić stabilizację protezy.

Każdy przypadek analizowany jest indywidualnie, by zoptymalizować rozległość zabiegu i koszty.

zobacz także: Co to jest implant? Implanty - dla kogo? Budowa implantu Etapy leczenia implantologicznego Przygotowanie do implantacji