Leczenie dysfunkcji narządu żucia

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia

Zaburzenia czynnościowe narządu żucia

Objawami dysfunkcji narządu żucia są między innymi bóle głowy, stawów i mięśni, których przyczynę trudno ustalić. Pomocne jest wtedy badanie podmiotowe, a więc ustalenie, czy pacjent budzi się z uczuciem napięcia i zmęczenia mięśni żucia i czy mamy do czynienia z parafunkcjami czyli zgrzytaniem lub zaciskaniem zębów lub nadmiernym żuciem gumy.
Częstym objawem zaburzeń jest starcie patologiczne zębów lub zgryz głęboki wtórny powstały na skutek braków zębowych. Badaniem przedmiotowym stwierdzamy również trzaski czy też przeskakiwanie w stawach w trakcie otwierania lub zbaczanie żuchwy.

Przede wszystkim należy zdiagnozować przyczyny dolegliwości i zmobilizować pacjenta do eliminacji szkodliwych nawyków i kompleksowego leczenia zębów.

Bardzo ważna jest analiza stawów skroniowo-żuchwowych, możliwa dzięki badaniom radiologicznym oraz analizie zwarcia przy pomocy łuku twarzowego i artykulatora.

W rozluźnieniu mięśni i eliminacji ścierania powierzchni żującej zębów pomóc mogą specjalne szyny relaksacyjne, wykonane indywidualnie na podstawie wycisku pobranego w gabinecie. Zakładane na noc, skutecznie relaksują mięśnie i „oduczają” szkodliwego nawyku zgrzytania.

Gdy uzyskamy zamierzony efekt w postaci rozluźnienia mięśni, przystępujemy do właściwej korekty zwarcia, czyli takiego ustalenia relacji łuków zębowych, aby uzyskać optymalne położenie głów i krążków stawowych oraz zrównoważone napięcie mięśni żucia.

Najczęściej konieczne jest podniesienie zwarcia, a więc korekta wypełnień kompozytowych, leczenie protetyczne - wykonanie nakładów, lub koron protetycznych czy też protez odtwarzających większe braki. Doskonałym sposobem jest uzupełnienie braków poprzez wszczepienie implantów zębowych.

zobacz także: Dysfunkcje narządu żucia - objawy Przyczyny dysfunkcji narządu żucia